Ordlista för nya golfare

Svenska Engelska Definition
adressera address; line up uppställning inför ett slag
albatross albatross; double eagle (amer.) tre slag under par
approach putt approach put långt slag med puttern
back nine; de senare nio hålen; in back nine; inward half; in de nio sista hålen (av 18 sammanlagt)
bag, -ar; golfbag bag väska med plats för klubbor o. dyl. som man kan bära el. dra på en golfvagn mellan slagen
baksving backswing del av svingen, när klubban förs bakåt-uppåt
birdie birdie; birdies ett slag under par
bogey bogey ett slag över par, i gammal golflitteratur betydelsen par
bollbana flight golfbollens färd i luften
bollmarkör ball marker litet föremål (ex.vis ett mynt) som placeras ut på bollens plats på greenen för att den inte ska vara i vägen för andra spelare
borrow borrow borrow innebär att man medvetet slår åt ett håll, för att bollbanan småningom ska skruva sig åt andra hållet; om putten t.ex. svänger från vänster till höger, så syftar borrow på att man siktar till vänster
bruttoresultat; scratchresultat gross score; gross; scratch score totala antalet slag på ronden (i tävlingen totalt)
bunker bunker; sand trap (amer.); trap (amer.); beach ett försvårande hinder bestående av en sandfylld grop
bunkerslag bunker shot; explosion shot; blasting; splash slag där bollen ligger i en bunker
caddie; caddy caddie; caddy golfspelarens medhjälpare som tar hand om bl.a. golfklubborna under golfrundan
caddiemaster caddiemaster medlem av golfklubbens personal, som delar ut speltider och inlöser ev. avgifter
kapten, captain captain erfaren spelare med ansvar för att etikettregler och andra regler efterföljs
chip (subst.), chippa (verb) chip ett kortare slag strax utanför greenen
dormie dormie ställning då en spelare i matschspel leder med lika många slag som det finns hål kvar att spela
draw draw lätt vänsterskruv för högerhänta spelare; lätt högerskruv för vänsterhänta spelare
driver; trä1 driver; 1-wood den längsta öppningsklubban
driving range; övningsfält driving range; range område där man kan öva slag
droppa drop; dropping att sätta golfbollen i spel, genom att släppa den från axelhöjd
dubbelbogey double bogey två slag över par
duff (subst.); duffa (verb) duff; duffy; fat shot; scuff ett misslyckat slag där klubban tar i marken (alldeles för mycket) innan den träffar golfbollen
eagle eagle två slag under par på ett golfhål
extra hål; sudden death sudden death eng: extra hole  hål som kan slås vid oavgjort spel
fade fade för högerhänta: lätt högerskruv; för vänsterhänta: lätt vänsterskruv
fairway; banans kortklippta del fairway del av banan som sträcker sig mellan tee och greenen
flaggstång; flagga flagstick; flag; pin (amer.) anger golfhålets läge på greenen
"Fore!" "Fore!" varningsrop; en förkortning av "beware before"; skriks om bollen flyger mot någon människa
foregreen; förgreen foregreen; fringe; apron smalt bälte som omringar greenen, där gräset är kortare än på fairwayen
front nine; de första nio hålen; ut front nine; outward half; out de nio första golfhålen (av sammanlagt 18)
förlorad boll; lost ball  lost ball  boll som inte hittas efter ett slag
genomsving, genomslag follow-through; throughswing händernas och kroppens rörelser efter att man träffat bollen vid en sving
golfbana; bana golf course; course det område inom vilket golfspel utövas
golfbil golfcar; golf cart (amer.); cart (amer.) motorfordon som finns tillgängliga för spelare/domare/tävlingsansvariga på golfbanan
golfboll; boll golf ball; ball boll som används i golfspel
golfetikett etiquette regler och normer för beteende på golfbanan
golfhål ; hål hole sträckan från utslagsplatsen till hålet på greenen; golfbanan består vanligen av 18 hål
golfhål ; kopp; hål hole; cup ; can (amer.) fördjupning på greenen som golfbollen ska in i
golfklubba; klubba golf club; club klubba, med vilken spelaren ska träffa golfbollen
golfkärra pull chart; trolley vagn, på vilken spelaren ofta transporterar sin bag under en golfrunda
golfrunda; runda; rond round of golf spelomgång, som består av 18 golfhål
golfänka, golfänkling golf widow lekfull term för person vars man/hustru sätter golfen i första hand, även före partnern
green green den mest finklippta delen på golfbanan, där golfhål och flaggstång finns
green card; grönt kort   golfens "körkort" som berättigar till spelande på banan; benämning som används främst i Norden, har en annan betydelse i USA och England.
green fee; spelavgift green fee spelavgift när man gästspelar på någon klubb där man inte är medlem
grepp grip den gummi- eller läderöverdragna delen av skaftet på golfklubban, som spelaren håller i då han slår
grepp; fattning grip sättet man håller i golfklubban på
göra markkontakt; lägga klubban bakom bollen grounding; ground; place club behind the ball att placera golfklubban på marken när man intar slagposition
grästorva; grästuva; divot divot en bit gräs som lösgörs när man slår
handikapp; handicap handicap; HCP tal som anger antalet spelare som i snitt spelar banan över (under) par. Systemet gör att personer med skiftande spelstyrka kan mötas i jämna matcher.
hinder hazard varje bunker, ruff eller vattenhinder
hole-in-one; ess hole-in-one; ace (amer.) att få in bollen i golfhålet på ett enda slag
honnör; förtur honour; honor (amer.) en spelares eller ett lags rättighet att göra första öppningsslaget vid ett hål
hook (subst.); hooka (verb) hook the ball för högerhänta: slag med kraftig vänsterskruv; för vänsterhänta: slag med kraftig högerskruv
hylsa; foderhylsa cup hölje som fungerar som förstärkning inne i golfhålet
hålkant lip kanten på golfhålet eller bunkern
inspel; inspelsslag; approach approach; approach shot slag mot greenen
järnklubba iron; iron club typ av golfklubba
klubbhuvud head; clubhead; clubblade den del av golfklubban som ska träffa bollen
klubbset; set set of clubs; set alla de golfklubbor man avser använda för en golfrunda (högst 14 st.)
lie lie; lie angle vinkeln mellan skaftet och klubbhuvudet
lob wedge lob wedge järnklubba speciellt ämnad för korta och höga inspelsslag
loft, vinkel loft vinkel på klubbladet, slagytan, som avgör hur högt och långt golfbollen flyger
lokala regler local rules precisioner och undantag som gäller lokalt på golfklubbar, och som inte ingår i de allmänna reglerna
löst naturföremål loose impediment alla naturföremål som inte sitter fast i marken såsom stenar, löv, insekter el.dyl.
mark under arbete; ground under repair; G.U.R. ground under repair; G.U.R. område på golfbanan som inte är i skick
matchspel match play går ut på att två spelare tävlar om att vinna flest antal golfhål
miss; missa bollen air shot; fan; miss the globe (amer.); whiff slag där klubban inte träffar bollen
nedslagsmärke; pitch mark pitch mark; ball mark märke som golfbollen lämnar efter sig då den slagit ned
nersving; downswing downswing den del av svingen då golfklubban rör sig neråt efter att ha varit uppe vid axelhöjd
nittonde hålet nineteenth hole golfklubbens klubbhus eller bar

nybörjare; duffer

duffer; hacker; "rabbit" oerfaren spelare
out of bounds, ute out of bounds, out boll som landar utanför golfbanan
par; idealresultat par idealresultatet för ett golfhål
peg, -gen, -gar tee peg; peg en träplugg som golfbollen läggs på vid utslag
pegga tee the boll; teeing placerandet av golfbollen på utslagsplatsen inför utslaget
pin high; i höjd med flaggan pin high boll som ligger i horisontell linje med flaggan
pitch pitch ett kortare inspel mot greenen
pitching wedge; wedge pitching wedge; wedge golfklubba som man kan slå en pitch med
pliktslag penalty stroke; penalty ett slag som läggs till en spelares resultat enligt vissa regler
pro; professionell golfspelare; proffs pro; professional golfer spelare som får betalt för sitt spelande; används även om golfklubbens tränare
pro shop pro shop affär som säljer golfartiklar på golfklubben
pull pull för högerhänta: rakt slag åt vänster; för vänsterhänta: rakt slag åt höger
push push för högerhänta: oskruvat slag som startar åt höger och sedan fortsätter åt samma håll; för vänsterhänta: oskruvat slag som startar åt vänster och sedan fortsätter åt samma håll
putt (subst.), putta (verb) putt det slag som görs på greenen
putter putter typ av golfklubba
rak stans square stance; square grundposition där spelarens fötter, höfter och axlar är i samma linje som riktlinjen
reservboll; provisorisk boll provisional ball; provisional en extra golfboll som slås ifall det finns anledning att tro att den ursprungliga inte kan hittas
ruff rough långt gräs runt fairwayen
sandwedge sand wedge tung och bredbottnad klubba som används vid bunkerslag
scratchspelare; nollhandikappare scratch player spelare vars handikapp är noll
sidovattenhinder lateral water hazard ett vattenhinder eller en del av ett vattenhinder som ligger så att det är omöjligt att droppa en golfboll bakom själva hindret; markeras med röda pinnar eller linjer
skaft; klubbskaft shaft golfklubbans långsmala del som man håller i då man slår
slag; golfslag stroke; shot den rörelse med klubban som görs i avsikt att slå golfbollen och förflytta den
slagspel medal play; stroke play tävlingsform där minsta möjliga antal slag vinner
slagyta face; clubface den yta av klubbhuvudet som är avsedd att träffa golfbollen vid ett slag
slice slice, cut, banana ball för högerhänta: slag som skruvar sig kraftigt åt höger; för vänsterhänta: slag som skruvar sig kraftigt åt vänster
slope system Course Rating and Slope System system där varje golfbana värderas skilt för sig
sluten stans closed stance slagposition; för högerhänta: spelarens högra fot är längre bak än den vänstra, så att fötternas linje är till höger om målet; för vänsterhänta: spelarens vänstra fot är längre bak än den högra, så att fötternas linje är till vänster om målet
stans stance fötternas position inför ett slag
sving swing ett slag i dess helhet
sweet spot sweet spot klubbhuvudets tyngdpunkt och även den ideala träffpunkten
takeaway takeaway början av baksvingen
tee; utslagsplats teeing ground; tee ett golfhåls utslagsplats
tillfälligt vatten   casual water tillfällig vattensamling (eller is/snö) som inte är eller ingår i vattenhinder
tillverkat föremål obstruction föremål eller byggnad på golfbanan, som försvårar spelet, men som inte räknas som ett hinder
topp; toppa bollen; tunn träff top; to thin the ball; skull att vid ett slag träffa golfbollens övre kant så att den bär alltför långt
träklubba wood typ av golfklubba
vattenhinder water hazard vattensamling på banan; markeras med gula pinnar eller linjer
vinterregler winter rules; preferred lie specialregler, enligt vilka man får ta upp och putsa golfbollen på mark med dålig terräng
wedge wedge specialklubba för inspel
vridstyvhet torsion, torque skaftets vridstyvhet anger ett skafts motstånd till rotation kring sin längdaxel under svingen. Anges i grader, där ett lågt gradtal anger högt motstånd till rotation, och ett högt gradtal anger lägre motstånd till rotation.
yips yips nervositet som påverkar spelet, speciellt vid puttning
öppen stans open stance högerhänta: slagposition, där benens linje riktas till vänster om målet; vänsterhänta: slagposition, där benens linje riktas till höger om målet
öppningsslag; utslag; drive drive första slaget på varje hål